Понеділок, 17.06.2019, 19:32

English
without problems

Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Рейтинг meta.ua Счетчик PR-CY.Rank
Comments: 2
Photo: 33
Downloads: 2
Publisher: 13
Guestbook: 21

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Наукова діяльність

ОПИС ІННОВАЦІЙНОЇ РОЗРОБКИ

Формування комунікативно-мовленнєвої, соціокультурної й мовної компетенцій учнів на уроках англійської мови засобами проектних технологій

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів» Секція «Іноземні мови» 
Номінація (2017): «Професійна діяльність педагога в інноваційному навчально-виховному закладі».

Автори інноваційної розробки: Косинська Марина Володимирівна, учитель англійської мови Запорізького багатопрофільного ліцею № 99, спеціаліст другої категорії; Пожидаєва Олена Геннадіївна, учитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії; Ременюк Ірина Дмитрівна, учитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії..

Науковий керівник: Курінна Алла Феліксівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін.

Навчальний заклад, враховуючи специфіку, пройшов дві експертні атестації:

 • ліцензування на 10 років – 1999 – 2009 роки, протокол № 25, реєстр № 5/352, серія ЗОД 080662;
 • атестовано навчальний заклад з відзнакою («атестувати з відзнакою»), встановлений високий рівень можливостей щодо здійснення освітньої діяльності – квітень 2009 року.

Нагороди, які отримав заклад:

 • призер конкурсу «100 кращих шкіл України» (2006 рік);
 • призер конкурсу «100 кращих керівників шкіл України» (2007 рік);
 • призер V Всеукраїнської виставки «Освіта України: інноваційні технології навчання» (2008 рік);
 • ЗБЛ№99- призер IV, XI, XII Міжнародних виставок навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» (2001, 2008, 2009 роки);
 • на XII Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні» присвоєно почесне звання

«Лідер у створенні сучасних засобів навчання» (2009 рік);

 • лауреат обласної виставки «Освіта Запорізького краю – 2012, 2013, 2014. 2015»;
 • срібна медаль – 2 місце на IV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013»;
 • лауреат Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті-2013»;
 • лауреат IV, V Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013, 2014»;
 • переможець Міської виставки перспективного педагогічного досвіду – 2014 «Створення в єдиному освітньому просторі міста умов для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в ході реалізації Державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі» - І місце;
 • учасник Регіональної науково-практичної конференції «Формування готовності учнів основної та старшої школи до профільного та професійного самовизначення» - 2014;
 • найбільш результативний навчальний заклад нового типу Запорізької області за результатами предметних олімпіад і конкурсу МАН;
 • переможець (Золота медаль) VI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» у номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу»;
 • переможець VIІ Міської виставки виставки педагогічних технологій у 2015-2016 навчальному році;
 • переможець (Золота медаль) VIІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» у номінації «Пошуково-дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів, дисциплін в умовах становлення інформаційного суспільства».

Відомості про нагороди, наукові ступені, перемоги в конкурсах педагогів:

Навчально-виховний процес забезпечують 112 педагогічних працівників, з них 87 – учитель вищої категорії, 43 – вчителі зі званням «методист», 36 – «старший учитель», «старший вихователь» – 1; 3 – спеціалісти І категорії, 9 – спеціалісти ІІ категорії, 12 – спеціалісти.

З 2005 по 2016 рік 33 вчителі ЗБЛ № 99 посіли призові місця на ІІ (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»:

 • 1 місце – 26 вчителів
 • 2 місце – 7 вчителів
 • 3 місце – 2 вчителі

З 2005 по 2015 роки 14 вчителів ЗБЛ № 99 посіли призові місця на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»:

 • 1 місце – 2 вчителі
 • 2 місце – 7 вчителів
 • 3 місце – 5 вчителів

Актуальність інноваційної розробки застосування сучасних проектних технологій навчання як засобів забезпечення якісного комунікативно-мовленнєвого, соціокультурного й мовного розвитку учнів на шляху досягнення цілей, поставлених чинними нормативними документами в галузі вивчення іноземних мов у навчальних закладах України.

Провідна ідея ґрунтується на припущенні, що використання проектної технології є одним з важливих факторів розвитку комунікативної компетенції учнів під час вивчення іноземної мови.

Основною метою є розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, формування навичок мислення високого рівня на уроках англійської мови.

Науково-методичне значення дослідження

Використання проектної технології сприятиме створенню позитивного освітньо-виховного простору на уроках англійської мови, у якому формування комунікативних навичок в учнів початкової школи буде більш успішним й ефективним.

Практична значущість досвіду полягає в тому, що використання проектних технологій сприяють ефективному оволодінню лексико-граматичними навичками та вільному використанню отриманих знань та вмінь у комунікативних ситуаціях. У процесі експериментальної перевірки було доведено, що використання запропонованих матеріалів дає такі результати:

 • створення позитивного освітньо-виховного простору уроку англійської мови;
 • задоволення вікових потреб дітей;
 • створення оптимальних умов з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів;
 • врахування індивідуальних особливостей та потреб дітей;
 • підвищення мотивації до навчання та зростання пізнавальної активності;
 • сприяння психологічному розвантаженню учнів на уроці;
 • створення передумов для мовленнєвого спілкування;
 • забезпечення природної необхідності у багаторазовому повторенні мовного матеріалу;
 • розвиток логічного мислення та почуття мови;
 • тренування учнів у виборі ситуативного мовленнєвого варіанту;
 • інтенсифікація навчання;
 • звільнення від психологічних комплексів спілкування рівня «учень→вчитель».

Інноваційний потенціал: модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, форм, методів і прийомів різноманітних інтерактивних технологій, зокрема проектної діяльності, сприяє розвитку комунікативних компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови.

Результативність досвіду. Забезпечення стійкої позитивної динаміки підвищення якості засвоєння іноземної мови на початковому етапі та підготовки до профільного навчання.

Використання проектних технологій на уроках англійської мови значно підвищує ефективність навчання, забезпечує розвиток творчої особистості, формування комунікативних компетенцій учнів, створює передумови для досягнення успіху в майбутньому.

Результати роботи систематизовано й узагальнено в таких матеріалах:

Теоретичні основи та практичні поради щодо використання проектних технологій було презентовано та обговорено на засіданнях шкільної предметно-методичної кафедри вчителів іноземних мов у 2016 році.

Навчально-методичні матеріали та рекомендації щодо впровадження досвіду розміщено на сайті http://deg.at.ua/. Матеріали презентовано на районному конкурсі «Учитель року – 2016», номінація «Англійська мова».

Інноваційна розробка представлена у вигляді опису інноваційної розробки з додатками.

 

ЗМІСТ РОБОТИ: http://deg.at.ua/index/proektni_tekhnologiji/0-34

ДОДАТОК 1. Навчальний проект з англійської мови «Fashion show»

ДОДАТОК 2. Зведена таблиця проектів НМК “Family & Friends” 2nd ed., levels 1-4.

Form

Project

Learning outcomes

Language

1

A puppet

To make a puppet. To make introductions.

This is… Nice to meet you. Nice to meet you, too.

A park poster

To make a park poster. To talk about your poster.

This is my park. Look! I’m on the (swing). Can I go on the (slide), please? Be careful of the (ball).

A clothes cube

To make a clothes cube. To play a game with your clothes cube.

Hurry up! Put on your (jumper). Take off your (coat).

A food plate

To make a plate of food. To ask and answer about food.

Would you like (tomatoes)? Yes, please/No, thanks.

A bedroom poster

To make a bedroom poster. To play a game with the bedroom poster.

I can’t find my (sock). Look under the (pillow). It isn’t there. Here it is.

2

A school word wheel

To make a word wheel. To ask for the English words for things.

Let’s spin the wheel; What’s this in English? It’s a…; Speak more slowly, please.

A market stall

To make a market stall. To act out dialogues about shopping.

Can I help you? I’d like… Anything else?

A mini book

To make a mini book. To use your mini book to act out dialogues.

Are you free…? I’m not free… How about…?

A present

To make and wrap a present. To use your present to act a dialogue.

This is for you. What is it? Open it. Thank you very much.

A card game

To make Snap cards. To play a game of Snap and use the useful language for playing games.

Let’s play Snap! I’m the winner. Congratulations.

3

A project survey

To make a project survey. To find activities you have in common.

I love…; I like…; I don’t like…; I don’t, I prefer…; So do I. Neither do I.

A poster

To make a poster. To talk about abilities.

What is she good at? She’s (very/quite) good at…

A map of an island

To draw a map of an island. To ask for and give directions.

Is there a …? Yes, there is. Can you tell me the way to…? Turn left… Where’s…? Turn right, then go straight on. You can’t miss it.

A party scene

To make a party scene. To describe people in a party scene.

Who’s…? What’s he/she like? She looks… She’s (quite)…

A photo album

To make a photo album. To talk about holidays.

Where were you in this photo? What did you do? What was it like? It was brilliant!

4

Make a menu

To make a menu for a café. To practice ordering food and taking food orders.

I’d like… Can I have…? Can I have some more…? with/without; That’s fine. Sure. Yes, of course.

Make a telephone

To make a telephone. To practice making phone calls.

 

Can I speak to…; Who’s calling, please? It’s (Sarah) here. Hold on a minute, please. It’s for you! Can you call again at…?

Make a TV

To make a TV. To discuss and choose TV programmes.

What’s on TV? I can’t stand… Let’s change the channel. Pass me… That’s a good idea. This is better. I love this programme. Let’s turn on the TV.

Make a room cube

To make a room cube. To talk about accidents.

What’s the matter? Where did it happen? I fell over in the (bedroom). Why? Because…

Make a mini book

To make a mini book. To act out dialogues in the park or playground.

On your own; Do you want to play with me? What do you want to do? How about…? That sounds fun.

ДОДАТОК 3. Фотозвіт деяких виконаних проектів.

Обласна виставка «Освіта Запорізького краю - 2017»Дата розміщення:  13.02.2017

VIIІ Міська виставка педагогічних технологій у 2017-2018 навчальному роціДата розміщення: 02.02.2018